Toprak Mahsülleri Ofisi

Kısa adı TMO olan Toprak Mahsulleri Ofisi bir Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olup 399 sayılı KHK'ne tabi personel çalıştırmaktadır. (399 sayılı KHK tıpkı 657 Devlet Memurları Kanunu gibi bir personel mevzuatı olup, bu mevzuata tabi olan personel de 657'ye tabi personel kadar iş güvencesine ve sosyal haklara sahiptir.)

 

TMO'da yeni göreve başlayan;

Ortaöğrenim mezunları (brüt)

Teknisyen 2.120,00 TL

Önlisans Mezunları (brüt)

Memur (Tartı) 1.858,00 TL

Ambar memuru 2.109,00 TL

Memur (Taşra) 2.109,00 TL

Lisans mezunları (brüt)

Mühendis 2.618,61 TL

Mimar 2.618,61 TL

Avukat 2.618,61 TL

Eksper 2.618.61 TL

Memur (Merkez) 2.111,00 TL

brüt maaş almaktadır.  2.109.00 TL brüt ücret alan önlisans mezunu memurun maaşı yaklaşık olarak net 1.650-1.700 TL'ye tekabül eder. Aynı şekilde mühendisin maaşı ise net 2.200-2.300 TL'ye tekabül eder.

Ayrıca TMO' da ek ödeme vardır diğer 399 larda olduğu gibi. 

Mühendis, Eksper 502  TL, Teknisyen için 288 TL ve bunların dışındaki unvanlar için 257 TL'dir. ( sadece damga vergisine tabidir)

Yani önlisans memur ücretini hesaplarsak 1.700 tl temel ücret 257 ek ücret toplam net aldığı maaş ise 1.957 TL oluyor.

Ayrıca 399 sayılı KHK'ye tabi olarak yeni göreve başlayan personel 6 aylık adaylık sürecinin sonunda adaylığının kalkmasını takiben %8 daha maaşına zam alır. (Bu para temel ücretin %8 i kadardır.)

NOT: Belirtilen maaşlar Ocak 2011 itibari ile alınan verilere dayanmıştır. Bu yazıyı okuduğunuz tarih ile Ocak 2011 tarihi arasında maaşlarda artış olabileceğini gözden kaçırmayınız.

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !